Uprzejmie informujemy, iż w naszej placówce realizowane są dofinansowania na szkolenia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z całej Polski.

DOSTĘPNE SĄ DOFINANSOWANIA DO USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ DORADCZYCH TAKICH JAK NP.: SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE, E-LEARNING, KURSY ZAWODOWE, EGZAMINY, DORADZTWO, MENTORING, COACHING.

Starać się można o dofinansowanie na dowolne szkolenie w naszej ofercie.

Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt.:

MŚP mogą korzystać z wybranych przez siebie usług firm szkoleniowych oraz doradczych na terenie całej Polski pod warunkiem, że instytucja szkoleniowa lub doradcza jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem:

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Rejestracja jest bezpłatna i nie zabiera dużo czasu, dlatego zachęcamy instytucje szkoleniowe do zarejestrowania się jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Dzięki rejestracji w tej bazie będzie możliwość pozyskania dużej liczby klientów, którzy będą mogli skorzystać z dofinansowania do oferowanych usług szkoleniowych i doradczych na poziomie od 50% do 80 %.

Ponadto informujemy, że Usługi Rozwojowe realizowane są na terenie 14 województw, Baza Usług Rozwojowych jest ogólnopolska, co daje możliwości działania na terenie całej Polski.

Poziomy i kategorie dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania umowy wsparcia nie może przekroczyć: dla mikro przedsiębiorstw 15 000 zł;
dla małych przedsiębiorstw 75 000 zł; dla średnich przedsiębiorstw 400 000 zł

Poziom dofinansowania 50%
  • podstawowa / minimalna wartość dofinansowania
Poziom dofinansowania 70%
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji októrych mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy
  • przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER
Poziom dofinansowania 80%
  • przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego
  • przedsiębiorstwo działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • pracownicy w wieku powyżej 50 roku życia, pracownicy oniskich kwalifikacjach oraz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dodatkowe informacje oraz pomoc w formalnościach uzyskasz kontaktując się z nami.

Koordynator projektu
Magdalena Bitowt

tel. +48 602 124 585
e-mail: manager@aleksandragorecka.com