Linergista vs. linergista

Zawód linergisty staje się coraz bardziej popularną i cenioną profesją. Salony makijażu permanentnego powstają wszędzie, od małych miasteczek po metropolie, a ich popularność rośnie w niesamowitym tempie. Tak ekspresyjny rozwój tej grupy zawodowej łatwo zaobserwować w internecie, na forach oraz grupach facebookowych. Niestety obok pozytywnych komentarzy i porad natrafić można na osoby w nieprzyjemny i złośliwy sposób krytykujące prace i metody makijażu swoich kolegów. Tworzy to negatywną atmosferę i prowadzi niezdrowej konkurencji. Ta sytuacja zwróciła naszą uwagę na temat etyki zawodu linergisty.

Co to jest etyka zawodowa?

Etyka zawodowa odnosi się do norm danej grupy zawodowej. Ma ona na celu określenie kim jest przedstawiciel danej profesji, jakie są cele etyczne, normy pracy i typowe konflikty pojawiające się w danej grupie zawodowej. Etyka zawodowa jest mocno oparta na prawach człowieka. Przedstawiciele danego zawodu powinni stosować się do przestrzegania etyki swojego zawodu i postępowania zgodnie z ustalonymi zasadami. Najczęściej mówi się o etyce lekarskiej, etyce zawodu nauczyciela, ale czy potrafimy powiedzieć coś na temat etyki zawodu linergisty?

Etyka zawodowa linergisty

Co to jest etyka zawodowa linergisty? Nad tym pytaniem powinien zastanowić się każdy profesjonalny i szanujący swój zawód artysta makijażu permanentnego. Naszym zdaniem, etyka zawodowa skupia się na następujących punktach:

1. Postępowanie linergisty względem klienta.

2. Postępowanie linergisty względem dziedziny makijażu permanentnego.

3. Postępowanie linergistów względem siebie.

1. Postępowanie linergistów względem klienta

 • Zadaniem linergisty jest profesjonalne wykonywanie zabiegów makijażu permanentnego wedle życzenia klienta, z uwzględnieniem biologii i estetyki twarzy.
 • Linergista ma obowiązek uświadomienia klienta o przeciwwskazaniach do zabiegu i potencjalnych skutkach ubocznych. Podczas rozmowy wstępnej powinien wykazywać się należytą cierpliwością, starannością, szczerością a przede wszystkim troską o dobro klienta.
 • Linergista powinien być specjalistą godnym zaufania.
 • Linergista powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na płeć, rasę, narodowość, przynależność społeczną, przynależność materialną i inne uwarunkowania.
 • Linergista ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeżeli uważa, że wymagania klienta są nieracjonalne i mogą naruszyć jego zdrowie/estetykę twarzy.

2. Postępowanie linergistów względem dziedziny makijażu permanentnego

 • Linergista powinien dbać o ciągły rozwój branży makijażu permanentnego poprzez tworzenie nowych i doskonalenie starych metod, produktów, ulepszeniem zabiegów i ich rezultatów, z uwzględnieniem prawa, bezpieczeństwa i innych czynników.
 • Linergista ma prawo stosować wybrane przez siebie metody i produkty do makijażu permanentnego powszechnie dostępne na rynku.
 • Linergista powinien dbać o dobre imię przedstawicieli swojej profesji, szanować swoją i cudzą pracę, dążyć do perfekcji, ale i wspierać początkujących przedstawicieli swojego zawodu. Niedopuszczalnym jest negatywne komentowanie prac młodszych kolegów jak również osób będących w branży od dawna.
 • Linergista szanuje pracę innych przedstawicieli tego zawodu. Nie przywłaszcza sobie praw do prac innych artystów makijażu permanentnego, nie podszywa się i nie uzurpuje praw do nie swoich prac. Świadomie i odpowiedzialnie zarządza swoim wizerunkiem oraz szanuje pracę i dokonania innych w tej dziedzinie.

3. Postępowanie linergistów względem siebie

 • Linergiści powinni okazywać sobie wzajemny szacunek.
 • Linergiści powinni szanować indywidualne wybory metody pracy, produktów, czasu, sposobu pracy z klientem innych przedstawicieli tej profesji itp.
 • Linergiści powinni zachować zdrową konkurencję między sobą. Zdrowa, uczciwa rywalizacja jest czynnikiem pozytywnym, motywującym do działania i samorozwoju. Niedopuszczalna jest natomiast nieuczciwa konkurencja lub robienie konkurentom tzw. czarnego PR – u, czyli rozpowszechnianie negatywnych, niezgodnych z prawdą opinii, które mogą wpłynąć na jego wizerunek. 
 • Linergiści nie powinny w sposób obraźliwy krytykować swoich prac i metod pracy.
 • Linergiści nie mogą cechować się zawiścią i zazdrością. Powinni stanowić mocną grupę, która wspiera się i działa we wspólnym celu.
 • Linergiści powinni wpierać się wzajemnie, pomagać sobie i stawać w obronie innych przedstawicieli tej profesji.
 • Linergiści nie powinni  w sposób publiczny krytykować innych linergistów.

Od każdego wymaga się godnego reprezentowania swojego zawodu, ale w profesji linergisty etyka pracy wydaje się być szczególnie ważna, ze względu na krótką historię tego zawodu. Przez niektórych postrzegana jako odłam kosmetyki, a przez innych jako część medycyny estetycznej. Ten wciąż ciężki w ulokowaniu na mapie profesji zawód, dla wielu nieznany, wymaga etycznego postępowania ze strony osób do niego przynależnych. Przestrzeganie podstawowych zasad pracy względem klienta, dziedziny oraz innych linergistów, są niezbędne do prawidłowego rozwoju makijażu permanentnego, szacunku do tego rodzaju pracy oraz uświadomienia sobie powagi, rangi i zasadności tego zawodu.