image1

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie jest Operatorem Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego, w ramach których mogą oni skorzystać.

Z DOFINANSOWANIA DO USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ DORADCZYCH TAKICH JAK NP.: SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE, E-LEARNING, KURSY ZAWODOWE, EGZAMINY, DORADZTWO, MENTORING, COACHING.

image3

Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt.

 „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców
i pracowników przedsiębiorstw dostępne
w ramach Bazy Usług Rozwojowych”


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

MŚP mogą korzystać z wybranych przez siebie usług firm szkoleniowych oraz doradczych na terenie całej Polski pod warunkiem, że instytucja szkoleniowa lub doradcza jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem:

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Rejestracja jest bezpłatna i nie zabiera dużo czasu, dlatego zachęcamy instytucje szkoleniowe do zarejestrowania się jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Dzięki rejestracji w tej bazie będzie możliwość pozyskania  dużej liczby klientów, którzy będą mogli skorzystać z dofinansowania do oferowanych usług szkoleniowych i doradczych na poziomie od 50% do 80 %.

Ponadto informujemy, że Usługi Rozwojowe realizowane są na terenie 14 województw, Baza Usług Rozwojowych jest ogólnopolska, co daje możliwości działania na terenie całej Polski.

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80%

POZIOM DOFINANSOWANIA

KATEGORIA DOFINANSOWANIA

50 %

podstawowa / minimalna wartość dofinasowania

70 %

usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji o
których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o
której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy

70 %

przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analizy
potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER

80 %

przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze
inteligentnych specjalizacji województwa
zachodniopomorskiego

80 %

przedsiębiorstwo działa w obszarze Specjalnej Strefy
Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa
zachodniopomorskiego

80 %

pracownicy w wieku powyżej 50 roku życia, pracownicy o
niskich kwalifikacjach oraz przedsiębiorstwo wysokiego
wzrostu

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania umowy wsparcia nie może przekroczyć:

– dla mikro przedsiębiorstw 15 000,00 zł,

– dla małych przedsiębiorstw 75 000,00 zł,

– dla średnich przedsiębiorstw 400 000,00 zł.

 


 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym Biurem:

BIURO KOSZALIN

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

pokój 328, 329

 

Koordynator Projektu

Beata Górecka    

tel. 94 34 16 088

e-mail: b.gorecka@karrsa.pl

 

Specjalista ds. Projektów

Teresa Janik

tel. 502 077 253

e-mail: t.janik@karrsa.pl

 

Doradca Rozwojowy Projektu

Monika Skiba

tel. 515 416 845

e-mail: m.skiba@karrsa.pl

 

Doradca Rozwojowy Projektu

Łukasz Drążkiewicz

tel. 515 416 890

e-mail: l.drazkiewicz@karrsa.pl

 


 

BIURO SZCZECIN

Budynek Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego

Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pokój 233

 

Doradca Rozwojowy Projektu

Małgorzata Gajewska

tel. 515 416 856

e-mail: m.gajewska@karrsa.pl

 

Doradca Rozwojowy Projektu

Anita Szewczyk

515 416 886

e-mail: a.szewczyk@karrsa.pl

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  http://karrsa.eu/2017/07/uslugi-rozwojowe-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow-przedsiebiorstw-dostepne-w-ramach-bazy-uslug-rozwojowych/


Zakaz kopiowania oraz zapisywania obrazów.

ZADZWOŃ DO NAS:

+48 602 124 585