REGULAMIN NEWSLETTERA
MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU MAKIJAŻU PERMANENTNEGO

Usługa „Newsletter Międzynarodowego Instytutu Makijażu Permanentnego” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji dotyczących promocji, kursów, szkoleń, usług i zagadnień z zakresu makijażu permanentnego za pośrednictwem poczty e-mail. 

  • Korzystanie z usługi „Newsletter Międzynarodowego Instytutu Makijażu Permanentnego” jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usługi „Newsletter Międzynarodowego Instytutu Makijażu Permanentnego” Aleksandra Górecka Europejska Akademia Szkoleniowa Międzynarodowy Instytut Makijażu Permanentnego pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej oraz imiona.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  • Aby wypisać się z usługi „Newsletter Międzynarodowego Instytutu Makijażu Permanentnego” należy kliknąć w link oznaczony słowem „Wypisz”, znajdujący się na samym dole wszystkich newsletterów.
  • Administratorem danych jest Aleksandra Górecka Europejska Akademia Szkoleniowa Międzynarodowy Instytut Makijażu Permanentnego, z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Kubusia Puchatka 2. Dane osobowe (tj. adresy e-mail oraz imiona) zbierane są przez Aleksandra Górecka Europejska Akademia Szkoleniowa Międzynarodowy Instytut Makijażu Permanentnego wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Międzynarodowego Instytutu Makijażu Permanentnego”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Międzynarodowego Instytutu Makijażu Permanentnego”.

 

Polityka prywatności

Wszelkie materiały (teksty, zdjęcia) zamieszczone na stronie internetowej stanowią własność Aleksandry Góreckiej Europejska Akademia Szkoleniowa Międzynarodowy Instytut Makijażu Permanentnego i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazane jest ich: kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie, a także rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. poprzez ich umieszczanie na innej stronie internetowej), chyba że nastąpi to na podstawie pisemnego zezwolenia Europejskiej Akademii Szkoleniowej Międzynarodowy Instytut Makijażu Permanentnego.

Zakaz kopiowania oraz zapisywania obrazów.

ZADZWOŃ DO NAS:

+48 602 124 585