poprawka 2

Konkurencja w branży makijażu permanentnego

Konkurencja

Konkurencja jest zjawiskiem powszechnie spotykanym we wszystkich aspektach życia – w pracy, w miłości, w przyjaźni itp. Rywalizacja działa motywująco na ludzi, pobudza ich do działania, by osiągali wyższe cele.

W branży makijażu permanentnego jest potrzebna, ponieważ zwiększa zaangażowanie linergistek w wyniki ich pracy, samodoskonalenie i rozwój branży. Niekiedy jednak, konkurencja przeradza się w niezdrową i zaciętą rywalizację, powodując więcej szkód niż zysków.

Przyczyny niezdrowej rywalizacji

Przyczyną niezdrowej rywalizacji jest często zawiść w stosunku do pracy innych. Lepsza technika, lepsze powodzenie, więcej klientów, ciekawsza reklama – to tylko niektóre przyczyny niezdrowej konkurencji. Niestety, również linergistki przejawiają cechy zazdrości, ubliżając swoim koleżankom.

Konkurencja cenowa jest jedną z powszechnie stosowanych taktyk, nie tylko w stosunku do innych linergistek, ale także całej branży. Obniżanie wartości usług z zakresu makijażu permanentnego jest praktycznie równe obniżeniu wartości tego sektora. Tak jak w innych dziedzinach, np. medycynie, usługi mają swoją wartość, świadczą o jakości wykonywanych zabiegów i prestiżu zawodu – tak, prestiż zawodowy też ma swoją cenę. Osoby nieustannie kształcące się, podwyższające swoje kwalifikacje, inwestujące w urządzenia i jakościowe produktu, muszą cenić swoje usługi. Inwestycje w siebie przekładają na jakościową pracę. Znaczne obniżanie swojego cennika, w związku z powyższym, bardzo często przekłada się na źle wykonane usługi. Wszystko to, co jest robione po kosztach, cierpi na swojej jakości. Jest to szczególnie nie do zaakceptowania w przypadku usług związanych z poprawą wyglądu, z wydobyciem ukrytego piękna, z estetyką twarzy.

Oczernianie innych w sposób publiczny – czy to bezpośrednio czy w internecie – jest kolejną oznaką niezdrowej rywalizacji. Podważanie kompetencji, oferty, cen i wykonanych zabiegów świadczy o zazdrości w stosunku do konkurencji. To nieetyczne zachowanie jest krzywdą dla koleżanek – linergistek, ale stanowi jeszcze większą szkodę dla wizerunku całej branży. Osoby “z zewnątrz” obserwujące rozwój dziedziny makijażu permanentnego, zamiast widząc grupę zawodową patrzącą w jednym kierunku, wspierającą się, uczącą się od siebie nawzajem, widzą wyścig i branżową walkę. Wizerunek branży jest niezwykle istotny, ponieważ jest jednym z pierwszych mierników, świadczących o sukcesie branży, integracji grupy zawodowej i jej przyszłości. Niezintegrowana grupa zawodowa często napotyka trudności w “walce o swoje”, ponieważ odbija się to na sposobie podejmowania decyzji, które nie zawsze są korzystne dla całej grupy.

Wszystko to jest przyczyną konfliktów w grupie zawodowej – tworzy się niezdrowa atmosfera, wpływająca na zaufanie i szacunek, jakim darzą siebie linergistki.

Co to jest zdrowa rywalizacja?

Rywalizacja zawodowa jest bardzo potrzeba – musi się tylko zdrowo odbywać. Działa wtedy motywująco do pracy i osiągania doskonałych wyników. To, że linergistka ma więcej klientek, ma lepszą technikę pracy, więcej odbytych szkoleń i lepsze zarobki nie powinno być powodem do zazdrości – wręcz przeciwnie, powinno stać się wzorcem do naśladowania. Sukces konkurencji to dobra wiadomość, ponieważ świadczy o tym, że wiele można osiągnąć i że to, co często wydaje się niemożliwe, faktycznie jest wykonalne. Może wymagać np., więcej pracy, inwestycji w siebie, czasu, ale jest osiągalnym celem.

Zdrowa rywalizacja wymaga pozytywnego nastawienia do sytuacji. “Tyle osób odnosi sukces w mojej branży, to znaczy, że i ja mogę!” – lepiej jest pomyśleć, niż zawistnie patrzeć na koleżanki. Tyle dobrego dzieje się w dziedzinie makijażu permanentnego! Mówi się o nowych technikach pracy, o nowych urządzeniach i pigmentach, szkoleniach na całym świecie – to znaczy, że branża ma potencjał innowacyjny, że  można się dzięki niej rozwinąć w wielu kierunkach, dokształcić swoje umiejętności. To wielki potencjał, który każda linergistka może wykorzystać, dlatego należy wspierać i branżę, i sukcesy innych osób. Ci ludzie pomagają wyznaczać trendy w makijażu permanentnym, ale w żaden sposób nie ograniczają ich rozwoju – każda osoba, chcąca wnieść coś pozytywnego do makijażu permanentnego ma taką możliwość.

Jak wspierać branżę?

W makijażu permanentnym chodzi przede wszystkim o wydobycie piękna, poprawy wyglądu i estetyki twarzy. W związku z tym linergiski powinny stawiać na jakość swoich usług, a nie ich ilość. Lepiej jest wykonać mniej usług, ale o doskonałej jakości, niż więcej wykonywanych w pośpiechu. Jak to się przekłada na finanse? Gwarantujemy, że droższa usługa jakościowa jest bardziej dochodowa niż tanie, ale częściej wykonywane zabiegi. Należy pamiętać, że w tej branży nie można wykonywać usług hurtowo – w makijażu permanentnym chodzi o jakość!

Jakość się ceni – dlatego musi kosztować. To nie jest wyjątek tej branży, zwykle produkt droższy jest lepszej jakości. Należy wziąć pod uwagę, że makijaż permanentny wykonuje się raz na kilka lat, dlatego dobrze wykonana usługa może być droższa. W perspektywie czasu ten wydatek i tak nie jest duży! Ponadto należy wziąć pod uwagę własne inwestycje – pigmenty użyte przy zabiegu, kartridże, pracę maszyny, własne umiejętności i poświęcony czas – to wszystko ma swoją cenę. Do tego należy dodać swój zarobek. I z tego powinna powstać kwota usługi. Jeszcze raz – branżę należy wspierać jakościowymi usługami – a jakość kosztuje.

Jak jeszcze wesprzeć dziedzinę makijażu permanentnego? Poprzez wzajemną pomoc i szacunek, wymianę pomysłów, szkolenia, naukę od siebie nawzajem, inwestycje w jakościowe produkty i urządzenia itp. Należy dbać o wizerunek branży, zwalczając niepożądane zachowania niezdrowej konkurencji. Każda linergistka powinna przestrzegać etyki zawodu i pamiętać, że rozwój całej branży, a nie pojedynczej jednostki, jest najważniejszy. To, co dzieje się wewnątrz grupy zawodowej, jest obserwowane przez osoby z zewnątrz, które interesują się zawodem linergistki i chcą wejść w świat makijażu permanentnego. W związku z tym, żeby zachęcić nowe osoby do zawodu, konieczne jest dbanie o poprawny wizerunek branży. Nie ma w tym nic trudnego i nienaturalnego, jeżeli wierzy się w słuszność wykonywanego zawodu, etykę zawodową i dobro grupy zawodowej, a nie tylko swoje własne.

kaca_gorecka2

Ekskluzywne szkolenie Kaca&Górecka – podsumowanie

Ekskluzywne szkolenie Kaca&Górecka

W weekend (28.02-01.03.), w Międzynarodowym Instytucie Makijażu Permanentnego w Koszalinie, odbyło się długo oczekiwane Ekskluzywne szkolenie Kaca&Górecka. Kamila Kaca przeprowadziła szkolenie z hiperrealistycznego makijażu permanentnego brwi, a Aleksandra Górecka z makijażu permanentnego ust 3D.

Ekskluzywne szkolenie z makijażu permanentnego brwi i ust 3D było pierwszym tego typu szkoleniem zorganizowanym w Międzynarodowym Instytucie Makijażu Permanentnego. W sumie 11 kursantek z Polski i zagranicy wzięło w nim udział.

Cały Międzynarodowy Instytut Makijażu Permanentnego serdecznie dziękuje wszystkim uczestniczkom szkolenia. Jesteśmy zadowoleni z jego przebiegu, z atmosfery oraz rezultatów wykonanych zabiegów. Dziękujemy przybyłym modelkom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji szkolenia.

Prezentujemy zdjęcia ze szkolenia:

kaca_gorecka1 kaca_gorecka2

, szkolenie z makijażu permanentnego, permanent makeup courses, lips makeup, eyebrows makup, makijaż permanentny brwi, makijaż permanentny ust, aleksandra górecka

Etyka zawodowa linergistki

Linergista vs. linergista

Zawód linergisty staje się coraz bardziej popularną i cenioną profesją. Salony makijażu permanentnego powstają wszędzie, od małych miasteczek po metropolie, a ich popularność rośnie w niesamowitym tempie. Tak ekspresyjny rozwój tej grupy zawodowej łatwo zaobserwować w internecie, na forach oraz grupach facebookowych. Niestety obok pozytywnych komentarzy i porad natrafić można na osoby w nieprzyjemny i złośliwy sposób krytykujące prace i metody makijażu swoich kolegów. Tworzy to negatywną atmosferę i prowadzi niezdrowej konkurencji. Ta sytuacja zwróciła naszą uwagę na temat etyki zawodu linergisty.

Co to jest etyka zawodowa?

Etyka zawodowa odnosi się do norm danej grupy zawodowej. Ma ona na celu określenie kim jest przedstawiciel danej profesji, jakie są cele etyczne, normy pracy i typowe konflikty pojawiające się w danej grupie zawodowej. Etyka zawodowa jest mocno oparta na prawach człowieka. Przedstawiciele danego zawodu powinni stosować się do przestrzegania etyki swojego zawodu i postępowania zgodnie z ustalonymi zasadami. Najczęściej mówi się o etyce lekarskiej, etyce zawodu nauczyciela, ale czy potrafimy powiedzieć coś na temat etyki zawodu linergisty?

Etyka zawodowa linergisty

Co to jest etyka zawodowa linergisty? Nad tym pytaniem powinien zastanowić się każdy profesjonalny i szanujący swój zawód artysta makijażu permanentnego. Naszym zdaniem, etyka zawodowa skupia się na następujących punktach:

1. Postępowanie linergisty względem klienta.

2. Postępowanie linergisty względem dziedziny makijażu permanentnego.

3. Postępowanie linergistów względem siebie.

1. Postępowanie linergistów względem klienta

 • Zadaniem linergisty jest profesjonalne wykonywanie zabiegów makijażu permanentnego wedle życzenia klienta, z uwzględnieniem biologii i estetyki twarzy.
 • Linergista ma obowiązek uświadomienia klienta o przeciwwskazaniach do zabiegu i potencjalnych skutkach ubocznych. Podczas rozmowy wstępnej powinien wykazywać się należytą cierpliwością, starannością, szczerością a przede wszystkim troską o dobro klienta.
 • Linergista powinien być specjalistą godnym zaufania.
 • Linergista powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na płeć, rasę, narodowość, przynależność społeczną, przynależność materialną i inne uwarunkowania.
 • Linergista ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeżeli uważa, że wymagania klienta są nieracjonalne i mogą naruszyć jego zdrowie/estetykę twarzy.

2. Postępowanie linergistów względem dziedziny makijażu permanentnego

 • Linergista powinien dbać o ciągły rozwój branży makijażu permanentnego poprzez tworzenie nowych i doskonalenie starych metod, produktów, ulepszeniem zabiegów i ich rezultatów, z uwzględnieniem prawa, bezpieczeństwa i innych czynników.
 • Linergista ma prawo stosować wybrane przez siebie metody i produkty do makijażu permanentnego powszechnie dostępne na rynku.
 • Linergista powinien dbać o dobre imię przedstawicieli swojej profesji, szanować swoją i cudzą pracę, dążyć do perfekcji, ale i wspierać początkujących przedstawicieli swojego zawodu. Niedopuszczalnym jest negatywne komentowanie prac młodszych kolegów jak również osób będących w branży od dawna.
 • Linergista szanuje pracę innych przedstawicieli tego zawodu. Nie przywłaszcza sobie praw do prac innych artystów makijażu permanentnego, nie podszywa się i nie uzurpuje praw do nie swoich prac. Świadomie i odpowiedzialnie zarządza swoim wizerunkiem oraz szanuje pracę i dokonania innych w tej dziedzinie.

3. Postępowanie linergistów względem siebie

 • Linergiści powinni okazywać sobie wzajemny szacunek.
 • Linergiści powinni szanować indywidualne wybory metody pracy, produktów, czasu, sposobu pracy z klientem innych przedstawicieli tej profesji itp.
 • Linergiści powinni zachować zdrową konkurencję między sobą. Zdrowa, uczciwa rywalizacja jest czynnikiem pozytywnym, motywującym do działania i samorozwoju. Niedopuszczalna jest natomiast nieuczciwa konkurencja lub robienie konkurentom tzw. czarnego PR – u, czyli rozpowszechnianie negatywnych, niezgodnych z prawdą opinii, które mogą wpłynąć na jego wizerunek. 
 • Linergiści nie powinny w sposób obraźliwy krytykować swoich prac i metod pracy.
 • Linergiści nie mogą cechować się zawiścią i zazdrością. Powinni stanowić mocną grupę, która wspiera się i działa we wspólnym celu.
 • Linergiści powinni wpierać się wzajemnie, pomagać sobie i stawać w obronie innych przedstawicieli tej profesji.
 • Linergiści nie powinni  w sposób publiczny krytykować innych linergistów.

Od każdego wymaga się godnego reprezentowania swojego zawodu, ale w profesji linergisty etyka pracy wydaje się być szczególnie ważna, ze względu na krótką historię tego zawodu. Przez niektórych postrzegana jako odłam kosmetyki, a przez innych jako część medycyny estetycznej. Ten wciąż ciężki w ulokowaniu na mapie profesji zawód, dla wielu nieznany, wymaga etycznego postępowania ze strony osób do niego przynależnych. Przestrzeganie podstawowych zasad pracy względem klienta, dziedziny oraz innych linergistów, są niezbędne do prawidłowego rozwoju makijażu permanentnego, szacunku do tego rodzaju pracy oraz uświadomienia sobie powagi, rangi i zasadności tego zawodu.

 

kreski-makijaż-permanenty

Modelka na szkoleniu z makijażu permanentnego

Modelka na szkoleniu z makijażu permanentnego

Bycie modelką na szkoleniu z makijażu permanentnego jest kuszącą propozycją dla wielu kobiet, przede wszystkim dlatego, że zabieg jest tańszy niż u profesjonalnej linergistki. Jednak wiele z nas obawia się wykonać makijaż permanentny u soby dopiero uczącej się zawodu linergistki. Boimi się też bólu przy zabiegu, a nawet tego, że będziemy bardziej odczuwać ból, jeżeli zabieg będzie wykoywany przez kursantkę.

Kilka dni temu sama poddałam się zabiegowi makijażu permanentnego kreski na powiece górnej – któtko o moich wrażeniach.

Przed zabiegiem

Na zabieg zdecydowałam się dosyć niespodziewanie, choć o permanentnych kreskach myślałam od dawna. Decyzję odwlekałam przede wszystkim ze względu na strach przed bólem podczas zabiegu – strach zupełnie nieuzasadniony!

Kursantka, która wykonywała na mnie zabieg, wykazała bardzo pozytywne usposobienie, co uspokoiło mnie i pozwoliło jej zaufać. Przeprowadziła ze mną wywiad, a następnie przystąpiła do zabiegu, krok po kroku informując, co będzie robić. Bardzo podobało mi się jej podejście, ponieważ wiedziałam dokładnie, kiedy dotknie mojej powieki, kiedy zacznie zabieg itd. – jej zachowanie wyeliminowało element zaskoczenia, którym, przy zamkniętych oczach, jest każdy ruch.

Podczas zabiegu

Byłam tak dobrze przygotowana do zabiegu, że nie odczułam żadnego bólu, a wręcz uważałam, że zabieg zaczynał się przyjemnie. Miałam uczucie, jakby mała szczoteczka masowała powiekę. To przyjeme uczucie zmieniło się w lekki dyskomfort po czasie, gdy skóra była już podrażniona od igły, jednak było to naturalne i niekoniecznie bolesne.

Po zabiegu

Po skończonym zabiegu miałam spuchnięte powieki, co jest naturalnym efektem ubocznym po wykonaniu permanentnej kreski. Opuchlizna utrzymywała się przez dwa dni, w tym czasie nie mogłam przemywać powiek, ani się malować. Towarzyszyło mi uczucie ciężkich powiek, ale nie odczuwałam żadnego bólu.

Rezultat

Piękna, prosta, cienka, czarna kreska w linii rzęs, dzięki której oczy są delikatnie podkreślone, a rzęsy zagęszczone. Pierwsze kilka cennych minut już zostało zaoszczędzone przy porannej toalecie!

Kreska jest tak delikatna i niewyzywająca, że wciąż umożliwia mi dobranie różnych wariantów makijażu. Mogę ją pogrubić i wydłużyć. Po zmyciu makijażu oko cały czas wygląda ładnie. Tak ładnie, że jestem zdecydowana na zagęszczenie lini rzęs dolnej powieki na kolejnym szkoleniu z makijażu permanentnego.

Pragnę podkreślić, że na każdym etapie zabiegu, kursantka była pod stałą opieką asystentki i szkoleniowca, Aleksandry Góreckiej.  Panie pilnowały, by zabieg odbył się prawidłowo.  Podpowiadały, wspierały i kontrolowały pracę kursantki, co jednocześnie miało ogromny wpływ na mój spokój i zaufajnie, jakim obdarzyłam obecne przy zabiegu Panie.

Zakaz kopiowania oraz zapisywania obrazów.

ZADZWOŃ DO NAS:

+48 602 124 585